MICHAEL VEITCH
PAINTED HEART

Naast professioneel fotograaf, protestzanger en milieuactivist is New Yorker, Michael Veitch, ook een singer-songwriter die al zes albums uitbracht. Hij zit dus nooit om inspiratie verlegen, want de liedjes van zijn hand zijn al niet meer te tellen. Voor het album 'Painted Heart' werkte hij samen met liedjesschrijfster Julie Last, die deze cd producete. De opname ving aan in haar eigen huis om twee jaar later in haar nieuwe studio in Woodstock NY te worden afgerond. Op deze cd staan vooral desolate liefdesliedjes en songs van afscheid en gemis. Michael schreef alle songs zelf en kan uitstekend in een enkel beeld een ganse gemoedstemming vatten. Zijn ervaring als fotograaf zit daar vermoedelijk voor iets tussen. Luister naar 'My Old Car' en je ziet deze wagen zo in de roest en het onkruid wegzinken met alle vervagende jeugdherinneringen. Op de meer melancholische songmelodieŰn, waarin sociale thema's worden aangeraakt, schreef ook Julie mee, zoals in 'Quarryman' en 'Kiss Me Comrade'. Michael was zelf een strijder voor meer sociale rechtvaardigheid tot hij merkte dat hij met zijn songs meer in beweging kon zetten dan door zijn daden als activist. Fulltime schrijven en zingen werden dan ook de vervulling van zijn droom. In zijn omgeving vond hij vele muzikanten bereid om aan dit album hun medewerking te verlenen. Op het schrijnende 'Kiss Me Comrade' speelt o.a. Artie Traum mee op gitaar, Josh Roy Brown op lapsteel en Julie Last op harmonium. Vocaliste Julie leent trouwens regelmatig haar backing stem om de melodielijnen wat engelenvleugeltjes te geven. Mijn voorkeur gaat vooral uit naar beide songs waarin je de cello van Sera Smolen hoort. Geen droevere klankomlijsting dan haar cello om het eenzame lot van de steenkapper te omzwachtelen. En in 'Hello Love' zweeft het 'bluesy' verlangen zichtbaar door de lege kamers op zoek naar de lang verwachte geliefde. Soms wisselt Michael Veitch af met meer countryrock ge´nspireerde nummers, of met een hulde aan bluegrass vertolker John Herald, zodat zijn 'Painted Heart' een gevarieerd album werd, waarin zijn flexibele tenorstem goed met de ritmewisselingen weet om te springen. Af en toe doet zijn hoge stem wat aan Tom Petty denken. Van Michael Veitch wordt gezegd dat hij kon zingen vˇˇr hij kon spreken. En dat zijn beeldende pen en hartritme worden aangedreven door de passie voor muziek, is na dit 'Painted Heart' album ook wel duidelijk.
Marcie

Here it is in English:

ROOTSTIME
c/o Wanted Productions
Freddy Celis
Gen. de Wittestraat 11
3545 Halen Belgium

Apart from being a professional photographer, protest-singer and environmental activist, Michael Veitch is also a singer-songwriter who has already recorded six albums. He is never short of inspiration: the songs he's written are innumerable. For his album "painted Heart" he worked together with songwriter Julie Last, who also produced the CD. The recording sessions began in Julie's home and were finished in her new studio in Woodstock two years later.

This CD contains mostly desolate love songs, and songs of partings and yearnings. Michael wrote all of the songs and he is excellent at capturing a whole mood in just one image, probably thanks to his experience as a photographer. Listen to "My old car," and you can see the car, together with fading childhood memories, rusting away and being overgrown by weeds. Julie co-wrote the more melancholic songs about social themes like "Quarryman" and "Kiss me comrade." Michael was an activist against social injustice until he noticed that with his songs he could inspire more people to action and change than through his work as an activist. And to become a fulltime singer-songwriter was also the fulfillment of a longstanding dream for him.

Many musical friends were happy to lend a hand with this recording. On the heart-wrenching "Kiss Me Comrade", Artie Traum plays guitar, Josh Roy Brown lapsteel and Julie Last harmonium, among others. Julie chimes in as backup vocalist quite often too, giving the melody lines angel wings.

But I have to say that my favorites are the two songs on which Sera Smolen plays cello. There could be no sadder sound-surrounding to describe the lonely lot of the stonecutter than her playing. And in "Hello Love" the bluesy longing sweeps visibly through the empty rooms in search of the long-awaited love. Sometimes Michael Veitch brings in country-rock inspired numbers, or an ode to bluegrass performer John Herald, so that his Painted Heart becomes quite a varied album, in which his flexible tenor voice knows how to jump successfully from rhythm to rhythm. Now and then when he sings up high, his voice is reminiscent of Tom Petty. Of Michael Veitch it has been said that he could sing before he could speak. And that his image-giving pen and the rhythm of his heart are driven by his passion for the music becomes clearly evident after listening to Painted Heart.

Marcie

www.rootstime.be